top of page

Každá fyzická alebo právnická osoba môže darovať časť zo svojej dane mimovládnej organizácii, ktorá spĺňa zákonom stanovené podmienky. Centrum pre deti a rodiny Adam spĺňa tieto podmienky a môže prijať 2 % z Vašej dane.

Osamely.JPG

návrat do zivota nie je lahký

dakujeme

podporte nás

´

´

ˇ

Ak neviete ako na to, my Vám pomôžeme

Ak ste zamestnanec, a nepodávate daňové priznanie:

 • do 15.02.2021 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň

 • požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie tlačiva "Potvrdenie o zaplatení dane". Zamestnávateľ Vám toto potvrdenie musí vystaviť najneskôr do 15.04.2021. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

 • 2 % z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. 

 • 3 % z Vašej zaplatenej dane - ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky najmenej 40 hodín a získate o tom "Potvrdenie od organizácie/organizácií", pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

 • vyplňte tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane". Na základe riadku 3 potvrdenia viete určiť 2 % (3 %) z dane. Táto suma musí byť minimálne 3 €. Vyplňte údaje o prijímateľovi:

 • IČO prijímateľa: 31769411

 • právna forma: občianske združenie

 • obchodné meno: Centrum pre deti a rodiny Adam

 • ulica: Tesáre 344

 • PSČ: 956 21

 • Obec: Tesáre

 • ak nám chcete oznámiť, že ste nám darovali svoje 2% (3%) zaplatenej dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.

 • obe tlačivá "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane" a "Potvrdenie o zaplatení dane" doručte do 30.04.2021 na daňový úrad.

 • ak ste poukázali 3 % z dane, doručte na daňový úrad aj "Potvrdenie o odpracovaní najmenej 40 hodín dobrovoľníckej činnosti".

Ak ste fyzická osoba, a sami si podávate daňové priznanie:

 • priamo v "daňovom priznaní pre FO" vyplníte kolónky pre prijímateľa:

 • IČO prijímateľa: 31769411

 • právna forma: občianske združenie

 • obchodné meno: Centrum pre deti a rodiny Adam

 • ulica: Tesáre 344

 • PSČ: 956 21

 • Obec: Tesáre

 • Vypočítajte si:

 • 2 % z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. 

 • 3 % z Vašej zaplatenej dane - ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky najmenej 40 hodín a získate o tom "Potvrdenie od organizácie/organizácií", pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

 • v "daňovom priznaní pre FO" sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech jedného prijímateľa. Minimálna suma musí byť 3 €.

 • ak nám chcete oznámiť, že ste nám darovali svoje 2% (3%) zaplatenej dane, zaškrtnite v "daňovom priznaní pre FO" príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.

 • riadne vyplnené "daňové priznanie pre FO":

 • odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 • ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak vytlačte a doručte v lehote na podanie daňového priznania (do 31.03.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 • ak ste poukázali 3 % z dane, doručte na daňový úrad aj "Potvrdenie o odpracovaní najmenej 40 hodín dobrovoľníckej činnosti".

Nenechajte prepadnúť svoje 2 % z daní.

Darujte ich tým, ktorí hľadajú cestu späť
z bludného kruhu závislosti.

Ďakujeme.

bottom of page