top of page

TO SME MY

Naša skupina je štruktúrovaná s presne stanovenými morálnymi a etickými hranicami a má na jedincov vysoké nároky. Učí a podporuje pozitívne prejavy správania a motivuje jej členov v životnom štýle, ktorý je nezlučiteľný s užívaním alkoholu, drog alebo s patologickým hráčstvom. Pozostáva z 10 – 15 dospelých mužov, ktorí začínajú a končia svoj resocializačný program priebežne a individuálne, to znamená, že v skupine sa nachádzajú osoby v rôznom štádiu programu, na rôznej úrovni skúseností s abstinenciou a teda je možné vzájomné odovzdávanie prežitého.

"Som rád, že nepijem. Vidím, čo som nevidel.

Cítim, čo som necítil. Som to ja, ale iný. S hrdosťou môžem povedať: som človek."

abstinujúci alkoholik, úspešne ukončil resocializačný program

bottom of page