top of page
Foto1.jpg

AKO PRÍST MEDZI NÁS

ˇ

Každý člen našej skupiny uskutočnil vlastné rozhodnutie zmeniť svoj život a vydať sa na cestu doživotnej abstinencie 

CIELOVÁ SKUPINA

´

Členom skupiny sa môže stať plnoletý muž  z územia Slovenskej republiky s primárnou diagnózou závislosť od alkoholu, drog alebo

patologického hráčstva.

PODMIENKY PRIJATIA DO SKUPINY

- splnenie podmienky cieľovej skupiny 

- vlastné rozhodnutie a motivačný rozhovor (telefonicky na tel. č.: 0907 779 666 alebo 

   písomne na adresu: Centrum pre deti a rodiny Adam, Cesta z Kútov na Holíč 1336,

  908 45  Gbely - Adamov)

- poskytnutie zdravotnej starostlivosti v psychiatrickom zariadení 

- odporúčanie psychiatra, že môžete byť zaradený do resocializačného programu 

- odporúčanie orgánu SPODaSK (kurátora) na zaradenie do resocializačného programu

- platný občiansky preukaz a karta poistenca

- negatívny výsledok skríningu

ÚHRADA ZA VÝKON OPATRENÍ

Plnoletá fyzická osoba, pre ktorú centrum vykonáva resocializačný program hradí úhradu za vykonávanie opatrení pobytovou formou vo výške dávky v hmotnej núdzi na jednotlivca za mesiac.

V prípade, že plnoletá fyzická osoba nemá vybavené dávky v hmotnej núzi pri nástupe do centra, dodatočne si ich môže vybaviť s pomocou centra.

bottom of page